Warunki Pomocy

Warunki Pomocy

Wsparcia finansowe fundacji obowiązuje w ramach następującego katalogu schorzeń:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Astma
 • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Cukrzyca
 • Choroby otępienia:
  Choroba Alzheimera
  Otępienie naczyniopochodne
  Otępienie mieszane
  Otępienie z ciałami Lewy’ego
  Otępienie w przebiegu choroby
  Otępienie czołowo skroniowe
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Posiadać obowiązujące ubezpieczenie zdrowotne
KARTA STAŁEGO POBYTU
Posiadać kartę stałego pobytu w Polsce
MINIMALNY WIEK
Ukończyć wiek – 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni)
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Posiadać zaświadczenie o dochodach nieprzekraczających 1100 zł netto miesięcznie (wyższy dochód rozpatrujemy indywidualnie)
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Aktualne zaświadczenie o chorobie wypisane przez lekarza.
RECEPTY
Aktualne recepty wypisane przez lekarza

Wspieraj Nas

Zapewniamy darmowe leki i całoroczne wsparcie starszym osobom w potrzebie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, prosimy o przekazanie darowizny!