Kim Jesteśmy

Założyciele

Nasza Historia

Kiedy Tessa i Paul Van Arkel przenieśli się do Polski w 2017 roku, zaskoczyła ich trudna sytuacja życiowa wielu polskich seniorów, których nie stać na podstawowe leki. Aż 1,3 mln Polaków w wieku powyżej 65 lat utrzymuje się miesięcznie za mniej niż 1000 zł. Z powodu ubóstwa i nieodpowiedniej opieki zdrowotnej, polscy seniorzy żyją średnio o 4 lata krócej niż seniorzy z innych krajów UE. Skonfrontowani z tymi faktami, Tessa i Paul postanowili uruchomić organizację charytatywną, która zapewnia darmowe leki dla polskich seniorów o niskich dochodach.

Mimo że Tessa i Paul nie mają polskiego pochodzenia, czują się związani z Polską przez historię. Pochodzą z regionu w Holandii, który został wyzwolony przez wojska polskie podczas II wojny światowej. Dzięki odwadze Polaków, pokolenie Tessy i Pawła dorastało w wolności. Fundacja ta jest ich sposobem podziękowania tym, którzy walczyli o lepszy świat, ale zbyt często są zapomniani i marginalizowani w dzisiejszej Polsce.

Tessa i Paul pokrywają wszystkie bieżące koszty Fundacji, zapewniając, że 100% z darowizn trafia bezpośrednio do potrzebujących seniorów. Założona w maju 2018 roku Fundacja Zdrowie Seniora wspiera obecnie 78 podopiecznych, zapewniając im całoroczny dostęp do bezpłatnych leków.

Zespół
Agata Słomska
Księgowość
Weronika Tyrka
Opieka nad Podopiecznymi
Zuzanna Krzątała
Komunikacja