Charytatywna Aukcja Sztuki

Dzięki uprzejmości Państwa Marka i Jowity Kubaczka odbyła się aukcja charytatywna, a wszystkie uzyskane dochody zostały przekazane na cele Fundacji FWZS, która wspiera starsze osoby. W tej chwili zebrana suma wynosi 4325 zł. Dla naszych Podopiecznych to bardzo dużo! Każdy z nich otrzymuje bowiem leki o wartości około 200 zł miesięcznie, a to oznacza, że dzięki zebranej kwocie będziemy w stanie wesprzeć 2 kolejnych seniorów przez cały rok! Jeszcze raz chcemy podziękować artchitecture za organizację aukcji. Chcemy także wyrazić wdzięczność dla wszystkich wspaniałych Artystów i Darczyńców, którzy zdecydowali się wesprzeć ideę Fundacji FWZS. Chcemy abyście wiedzieli, jak wiele to znaczy dla nas i naszych Podopiecznych.